Ściany z keramzyto-betonu

Nowoczesna technologia prefabrykacji nie ma żadnych ograniczeń modułowych. Każda ściana wyprodukowana jest pod konkretny projekt. Budynek można zmontować w przeciągu jednego tygodnia. Tynki wewnętrzne nie są potrzebne, gdyż ściany są doskonale gładkie od strony wewnętrznej (wystarczy podstawowa zacierka gipsowa) – gotowe do malowania. Pozwala to uniknąć długotrwałego suszenia budynku przed wykończeniem. Dzięki precyzyjnemu zaprojektowaniu i wykonaniu grubość ścian konstrukcyjnych wynosi 15 i 17,5 cm (czyli jest mniejsza o 5-10 cm od grubości ścian tradycyjnych, murowanych). Dzięki temu uzyskujemy kilka procent dodatkowej powierzchni przy takim samym obrysie domu.

Keramzyt jest jest kruszywem budowlanym otrzymywanym przez wypalanie łatwopęczniejących glin w piecach obrotowych. Gliny te w temperaturze 1200st.C zwiększają swą objętość od dwóch do trzech razy. Z odpowiednio wymieszanej gliny formowane są grudki, które w wyniku ruchu obrotowego pieca przybierają kształt kulisty a po wypaleniu uzyskują charakterystyczną spieczoną otoczkę. Dzięki temu keramzyt jest odporny na wysokie i niskie temperatury, na działanie czynników chemicznych i grzybów. Materiał mimo swej lekkości, posiada bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie, a dzięki porowatej budowie bardzo dobre parametry ciepłochronne.

ZALETY PREFABRYKOWANYCH ŚCIAN Z KERAMZYTO-BETONU

• Keramzyt zastosowany w ścianach zapewnia dobry mikroklimat wewnątrz pomieszczenia, regulując parametry fizykochemiczne, co stwarza idealne warunki dla człowieka.

• Technologia ścian keramzytowych jest bardzo elastyczna, pozwala bez ograniczeń modułowych wykonywać najbardziej skomplikowane projekty architektoniczne (ściany, stropy, podciągi w każdej formie geometrycznej).

• Wyjątkowo krótki czas powstania stanu surowego otwartego bez przeciągających się terminów i wielu ekip podwykonawczych. Możliwe jest postawienie ścian średniej wielkości domu jednorodzinnego w przeciągu jednego tygodnia.

• Idealnie gładko wyszlifowane powierzchnie ścian pozwalają na położenie tapety lub malowanie, nie ma potrzeby tynkować i szpachlować wewnętrznych powierzchni.

• Ściany nie muszą być sezonowane, po zakończeniu montażu można natychmiast przystąpić do dalszych prac.

• Nadproże wykonane jest jako zespolone z elementem ściennym. umożliwia to wykonanie nadproża z betonu konstrukcyjnego przy jednoczesnym zastosowaniu keramzyto-betonu w pozostałej części (np. cała ściana wykonywana jest z LB10, a nadproże z B25).
W szczególnych przypadkach produkujemy ściany z otworami okiennymi bez nadproża konstrukcyjnego. Nadproże jest wykonane w poziomie stropów.