Polityka prywatności

STRONA W BUDOWIE

Keramzyt-Projekt przetwarza dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o ochronie danych osobowych oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

Administratorem danych jest firma Keramzyt-Projekt. Dane będą przetwarzane w celach związanych z obsługą klientów, w celach obsługi firmy Keramzyt-Projekt, bądź w celach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na firmie Keramzyt-Projekt. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedstawienia roszczeń.

Keramzyt-Projekt może być również zobowiązany do przekazania zebranych danych osobowych na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądów i prokuratury. Dane te mogą być udostępnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Masz ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.