Więźba dachowa MITEK

Zachęcamy klientów do zdecydowania się na więźbę w systemie MITEK bądź podobną. Dzięki dokładnemu harmonogramowi produkcja więźby odbywa się już w fazie wykonywania fundamentów. W odpowiednim momencie gotowe dźwigary przyjeżdżają na plac budowy i są montowane w ciągu 3 dni Szybko, tanio i precyzyjnie.

ZALETY DREWNIANEJ PREFABRYKOWANEJ WIĘŹBY DACHOWEJ:

• Zmniejsza się zakres robót montażowych na obiekcie, co znacznie przyspiesza czas budowy.

• System wytwarzania w zakładzie produkcyjnym zapewnia wysoką precyzję zaprojektowania i wykonania Konstrukcja jest oparta na bardzo precyzyjnych obliczeniach inżynieryjnych. Zakładają one znaczny margines bezpieczeństwa dla wytrzymałości tarcicy i płytek.

• Więźba w systemie MITEK zapewnia uzyskanie równej płaszczyzny dachu, co znacznie ułatwia montaż pokrycia i pozwala na jego dokładniejsze wykonanie (system jest rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy).

• Wiązary MITEK w zasadzie nie potrzebują podpór pomiędzy zewnętrznymi ścianami co pozwala na całkowitą dowolność ustawiania ścian wewnętrznych. Wszystkie ściany działowe mogą być budowane jako cienkie ściany niekonstrukcyjne. Zmniejszenie grubości ścian oznacza zwiększenie powierzchni użytkowej domu.

• Programy komputerowe producentów więźby MITEK optymalizują zużycie tarcicy, uzyskujemy znaczne obniżenie ceny więźby (nawet do 40% w stosunku do klasycznych konstrukcji).

• Inwestor zna ostateczny koszt więźby już w fazie projektowania. Przy wykonaniu tradycyjnym znany jest tylko koszt szacunkowy, zależy on od bardzo wielu czynników takich jak: koszt tarcicy, jej transport, odpady, robocizna cieśli, okucia ciesielskie, materiały impregnujące . Cena więźby w systemie MITEK jest wyliczana z 99% dokładnością przez specjalne oprogramowanie.

• Prefabrykowane wiązary charakteryzują się zwiększoną nośnością w stosunku do wiązarów budowanych metodami tradycyjnymi (zbijanych lub skręcanych śrubami).